Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0067 8bd8
Reposted fromincentive incentive viadynamite dynamite
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Reposted fromecce ecce viaIriss Iriss
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaIriss Iriss
0894 6ce7
Reposted byjeanneemawkishnessniemaniebaohhmarigold
Niech wreszcie będzie wspaniale.
— Coma
Reposted fromkonwalia konwalia viadynamite dynamite
Zdarza się niekiedy, że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu, w którym ich ujrzeliśmy, zanim padnie jakiekolwiek słowo.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frommaalibu maalibu viadynamite dynamite
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera
Reposted fromMissTake MissTake viadynamite dynamite
Lenistwo zawsze było kulą u nogi mych ambicji.
— "Faktotum" Bukowskiego
Reposted fromsidestory sidestory viadynamite dynamite
    Są miejsca, z których się nie wraca. Są szkody, których się nie naprawi. 

     
— "Milion małych kawałków" (James Frey)
Reposted frompiepszoty piepszoty viadynamite dynamite
Kiedyś 'kocham', dziś nawet nie stać Cię na proste 'cześć'...
— nigdy nie kochaj kogoś kto nie zasługuje na miłość
Reposted byjeszczeniemoncherie
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadynamite dynamite
0703 4a8a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni, aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viacytaty cytaty
"Hard to sit here and be close to you, and not kiss you."

— F. Scott Fitzgerald, Tender is the Night
Reposted frommaryann maryann viacytaty cytaty
Tej zimy nie zamarzam przez mróz.
Tej zimy zamarzam przez ciepło, które okazujesz komuś innemu, a które ja już utraciłam na zawsze.
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Kocham Cię.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl